Go to Top
Revolution Slider Plugin has been detected! Please deactivate this Plugin to prevent themecrashes and failures!

Bekræftelse og legalisering af oversættelser

Med ophævelsen af lov om translatører og tolke blev beskikkelsesordningen for translatører og tolke afskaffet. Det betyder, at en borger eller en virksomhed, der skal bruge et legaliseret oversat dokument, vil skulle til en notar eller til Dansk Erhverv, for at Udenrigsministeriet kan legalisere notarens eller Dansk Erhvervs underskrift.

I forbindelse med afskaffelsen blev der iværksat en midlertidig procedure for legalisering af oversættelser, mens man undersøgte muligheden for at finde en løsning, der kunne åbne adgangen til legalisering direkte i Udenrigsministeriet for alle oversættere. Det har imidlertid ikke vist sig muligt at finde en permanent løsning, der fastlægger, hvilke oversættelsesrelaterede kompetencer der sikrer lige adgang til Udenrigsministeriets underskriftsdatabase. Derfor er det med virkning fra den 3. juli 2017 besluttet at ophæve denne adgang for de tidligere beskikkede translatører.

Vores brancheorganisation, Danske Translatører, er ved at undersøge dette nærmere og vil arbejde på at få indført en mere smidig procedure – og gerne en, der også fortæller noget om oversætterens/translatørens baggrund. Med den nye procedure er det alene oversætterens underskrift, der attesteres (ved notarpåtegning), mens Dansk Erhverv blot påsætter sit stempel uden at attestere underskriften. Kunderne/brugerne har således ingen mulighed for at bedømme, om en oversættelse er foretaget af en kompetent og uvildig person.

Prisen for en notarpåtegning er 300 kroner, mens Dansk Erhverv tager 250 kroner for at stemple et dokument. Dertil vil så komme legaliseringsgebyret og et tillæg for den tid, translatøren skal bruge på ekspedition af dokumenterne, da det fremover ikke vil være muligt at sende et bud eller bruge postvæsenet.

Henvendelser vedr. den fremadrettede legaliseringsprocedure kan ske til Udenrigsministeriet på legalisering@um.dk. Henvendelser om ophævelsen af lov om translatører og tolke kan ske til Erhvervsministeriet på em@em.dk.

Du kan finde flere oplysninger om krav til legalisering mv. på Udenrigsministeriets hjemmeside (pt. kun på engelsk).

img00010