Go to Top
Revolution Slider Plugin has been detected! Please deactivate this Plugin to prevent themecrashes and failures!

Bekræftelse og legalisering af oversættelser

Med ophævelsen af lov om translatører og tolke blev beskikkelsesordningen for translatører og tolke afskaffet. Det betyder, at en borger eller en virksomhed, der skal bruge et legaliseret oversat dokument, vil skulle til en notar eller til Dansk Erhverv, for at Udenrigsministeriet kan legalisere notarens eller Dansk Erhvervs underskrift.

Justitsministeriet, der er ressortmyndighed på Apostillekonventionen, har dog for nyligt fastslået, at Udenrigsministeriet ikke er forpligtet til at legalisere dokumenter udstedt af andre end danske myndigheder, f.eks. borgere eller virksomheder. Dette gælder også i det tilfælde, hvor dokumentet eller en oversættelse heraf måtte være blevet notarpåtegnet, dvs. hvor en notar alene har bekræftet underskriften eller en oversættelse af dokumentet.

Legaliseringskontoret kan som udgangspunkt legalisere offentlige danske dokumenter. Såfremt oplysninger i et dokument kan udstedes af en dansk myndighed SKAL de udstedes af relevant dansk myndighed. Eksempelvis bopæls- og civilstandsattester (kommune), skattedokumenter (SKAT), straffeattester (Politiet), frisalgscertifikater (Lægemiddelstyrelsen, fødevarestyrelsen), Udskrifter fra Erhvervsstyrelsen osv.

Det er som udgangspunkt muligt at få notarhandlinger legaliseret. Notarhandlinger, som f.eks. fuldmagter, aftale- eller beslutningsreferater og erklæringer, udarbejdet på dansk eller engelsk med eventuelt et tredjesprog kan notarpåtegnes og herefter legaliseres. Ikke alle notarpåtegninger er dog notarhandlinger. Eksempelvis kan private dokumenter, som ikke går under kategorien fuldmagt, aftale- eller beslutningsreferat og erklæring, som er notarpåtegnet, som udgangspunkt ikke legaliseres.

Herudover kan virksomhedsdokumenter notarpåtegnes men ikke legaliseres, da dette blot er en notarpåtegning og ikke en notarhandling. Ligeledes kan dokumenter udstedt af en privatvirksomhed omhandlende en privatperson som udgangspunkt ikke legaliseres, fx bankudskrifter, forsikringsdokumenter, forbrugsregninger osv. Det underliggende privatdokument bliver ikke til et offentligt dokument på grund af notarpåtegning.

Oplysninger som fremgår af CVR, eller som kan udstedes af Erhvervsstyrelsen eller anden dansk myndighed SKAL udstedes af pågældende myndighed og kan herefter legaliseres. Virksomhedsoplysninger på følgebrev eller –skrivelse, som ikke fremgår af CVR eller kan udstedes af Erhvervsstyrelsen eller anden dansk myndighed, kan påtegnes af Dansk Erhverv eller Dansk Industri og herefter legaliseres.

Notarpåtegnede virksomhedsdokumenter kan ikke legaliseres, da dette blot er en notarpåtegning  og ikke en notarhandling.

Oversættelser
Oversættelser af offentlige danske dokumenter kan legaliseres, såfremt oversætteren underskriver en tro- og loveerklæring, som enten skal påtegnes ved en notar eller bekræftes af Dansk Erhverv eller Dansk Industri. Bemærk, at det offentlige danske dokument, som er udgangspunktet for en
oversættelse, skal være legaliseret i sin egen ret, før at en eventuel oversættelse kan legaliseres.

Oversættelser af ikke-offentlige dokumenter kan ikke legaliseres. Udenrigsministeriet forbeholder sig fortsat retten til at afvise dokumenter til legalisering, såfremt der er tvivl om, hvorvidt dokumentet falder inden for Apostillekonventionens anvendelsesområde.

Prisen for en notarpåtegning er 300 kroner, mens Dansk Erhverv tager 250 kroner for at stemple et dokument. Dertil vil så komme legaliseringsgebyret og et tillæg for den tid, translatøren skal bruge på ekspedition af dokumenterne.

Du kan finde yderligere oplysninger vedr. legalisering/Apostillepåtegning af danske og udenlandske dokumenter her legalisering@um.dk.

img00010